Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Formulár o zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024 (pre školy)

!POZOR ZMENA! S ohľadom na požiadavku MŠVVaŠ SR bol do formulára pridaný údaj o počte prijatých detí k 15.6.2023!

Z tohto dôvodu sa predlžuje aj termín odoslania formulára na RÚŠS v sídle kraja do 20.6.2023.