Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie žiakov s mentálnym postihnutím v školskom roku 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 platí, že žiaka s mentálnym postihnutím prihlasuje zákonný zástupca (alebo škola, ktorú žiak navštevuje a zákonný zástupca o testovanie svojho dieťaťa prejavil záujem) prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy v termíne do 10.3.2022.

Regionálny úrad školskej správy nahlási prihlásených žiakov do 15.3.2022 organizácii NÚCEM.

Miesto konania testovania oznámi prihláseným žiakom regionálny úrad škoslej správy 10 dní pred konaním externého testovania.

Náhradný termín testovania pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím sa neorganizuje.

Viac informácií o prihlasovaní žiakov škôl v Bratislavskom kraji môžete získať na Regionálnom úrade školskej správy v Bratislave
tel.: 02/322 26 211
mail: veronika.csontosova@russ-ba.sk