Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava

Zameranie:

Špeciálna materská škola patrí medzi predškolské zariadenia pri zdravotníckom zariadení a tvorí rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy.
 

Je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Od roku 1997 pôsobí ako samostatný právny subjekt. V 15 triedach materskej školy sa v  priebehu školského roka vystrieda až 3500 detí predškolského veku, s ktorými edukačnú činnosť vykonáva 22 pedagogických zamestnancov. V triedach prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi od 2 do 6 rokov na neurologickom, kožnom, chirurgickom, ortopedickom, krčnom, očnom,urologickom,  internom, onkologickom, infekčnom, psychiatrickom oddelení v zdravotníckom zariadení na Limbovej 1 a alokovanom pracovisku na Antolskej 11 v Bratislave a v Rehabilitačnom centre  TETIS v Dunajskej Lužnej. Poskytuje variabilnú výchovno-vzdelávacia činnosť formou poldennej a celodennej starostlivosti.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na potreby dieťaťa v nemocnici. Základnou funkciou materskej školy je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom špeciálno-pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese adaptácie, socializácie a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

Špeciálna materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníkmi, klinickým  psychológom.

Viac na: www.msdfnsp.sk.