Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Správa o hospodárení – školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS BA