Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Havárie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu roka zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia účelovo finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií podľa § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií v znení neskorších vnútorných aktov riadenia.

 

NEFP_havárie (xlsx, 9.6 kB)