Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Tomášikova 3349/46

831 04 Bratislava - Nové Mesto


 

IČO: 54130395

Dátum vzniku: 1. 1. 2022NOSTRIFIKÁCIE (podateľňa)

Žiadosť o uznanie dokladu o strednom vzdelaní je možné podať osobne na 1. poschodní Klientskeho centra
(pracovisko č. 70) v dňoch:
- utorok v čase 9:00 - 11:00 hod.
- štvrtok v čase 13:00 - 15:00 hod.

 

 
 

 

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Mgr. Bc. Miriam Valašiková
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Katarína Blau
asistentka riaditeľa

Osobný úrad

Bc. Andrej Uram
kontrola, sťažnosti, petície
Mgr. Anna Valentová
kontrola, sťažnosti, petície
Mgr. Tomáš Lietavec
štatistika
neobsadené neobsadené
Mgr. Jana Gers
poverená vedúca osobného úradu

Odbor metodiky

PaedDr. Anna Gabron
vedúci odboru
Mgr. Monika Ignácová
metodik pre SŠ
Mgr. Gabriela Porubská
metodik pre ZŠ
Mgr. Ľubica Dekanová
nostrifikácie
Mgr. Alla Kováčová
nostrifikácie
Mgr. Veronika Csontosová
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
Mgr. Jana Gers
metodik pre MŠ, ŠJ a ostatné ŠZ
Mgr. Petra Klimová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Petra Kolníková
metodik pre stredné školy a poradenské zariadenia

Odbor ekonomiky

Ing. Martina Búčiová
vedúci odboru
Mgr. Juraj Svoreň
rozpočet vlastného úradu
Ing. Jolana Krajmerová
rozpočet, analýzy
Ing. Dagmar Gajarská
rozpočet, analýzy
Bc. Gabriela Vokaliková
správa vnútornej prevádzky
Ing. Pavol Galamboš
investičná činnosť, VO
x neobsadené
rozpočet, analýzy
Ing. Mgr. Alexandra Bagiová
metodik účtovníctva
Bc. Natália Grünvalská
účtovníctvo, výkazníctvo
x neobsadené
rozpočet, analýzy