Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Bezúhonnosť - odpis registra trestov

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. decembra 2019

Od 1. decembra 2019 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov  prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle https://crinfo.iedu.sk/, kde sú zverejnené aj usmernenia k postupu pri poskytnutí osobných údajov.