Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie žiakov základnej školy

Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje za účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov základných škôl v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo získania nižšieho stredného vzdelania.