Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Maturitné skúšky 2022

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),
  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022 (streda),
  • matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok),
  • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2022 (piatok).

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, určujú RÚŠS jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti - konajú sa  od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.