Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Návrh rozpisu počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2023/2024

V súlade s ustanovením § 64 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava zverejní do 30.októbra návrh rozpisu počtu žiakov 1. ročníka pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom so sídlom na území Bratislavského kraja pre nasledujúci školský rok 2023/2024.