Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Nostrifikácie - uznanie dokladov o vzdelaní

Od 1.4.2024 dochádza ku zmene vo výške správnych poplatkov za vybavenie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní:

- Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 7 eur

- Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 40 eur
NOSTRIFIKÁCIE (podateľňa)

Žiadosť o uznanie dokladu o strednom vzdelaní je možné podať osobne na 1. poschodní Klientskeho centra
(pracovisko č. 70) v dňoch:
- utorok v čase 9:00 - 11:00 hod.
- štvrtok v čase 13:00 - 15:00 hod.

 


alebo zaslať poštou na adresu:

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Tomášikova 46
831 04  Bratislava