Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Témy PFIČ MS - 2022

15.3.2022 a 18.3.2022
Žrebovanie tém PFIČ MS zo SJL, MJL, SJSL a UJL a ich vyhlásenie bude naživo odvysielané v Rádiu Slovensko po ukončení Rádiožurnálu, teda o 12.20 h. Témy budú ihneď zverejnené na webových stránkach: www.nucem.sk, www.minedu.sk a na webových stránkach Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk, www.maturita.svsbb.sk, ktoré sú primárnym zdrojom tém PFIČ MS.  V prípade zlyhania pripojenia na internet je potrebné urobiť zápis tém na základe rozhlasového vysielania RTVS ako bezpečnostné opatrenie.

16.3.2022
Žrebovanie a zverejňovanie zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov (úroveň B1 a B2) a druhých vyučovacích jazykov (úroveň C1) iba prostredníctvom internetu.

  • Po vyžrebovaní o 12.30 h budú zadania pre PFIČ MS z cudzích jazykov - úroveň B1 a B2 zverejnené na webových stránkach: www.nucem.sk, www.minedu.sk a na webových stránkach CVTI SR – ŠVS: www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk
  • Po vyžrebovaní o 13.00 h budú zadania PFIČ MS z druhých vyučovacích jazykov – úroveň C1 zverejnené na webových stránkach: www.nucem.sk, www.minedu.sk a na webových stránkach CVTI SR – ŠVS: www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk.