Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Usmernenia pre školy a školské zariadenia

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR niekoľko metodických usmernení a odporúčaní, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

Situácia na Ukrajine (externý odkaz)

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Tieto informácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

Krízová intervencia (externý odkaz)