Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Mierová 1, 900 44 Tomášov