Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Turnianska 10, Bratislava s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2022