Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zoznam školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave

CPPPaP a CŠPP_BA kraj (pdf, 280.9 kB)