Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Jazykové kurzy pre deti cudzincov

V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci  s orgánmi územnej samosprávy.

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.