Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Jazykové kurzy pre deti cudzincov a kríza na Ukrjine

Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách jazykové kurzy pre deti cudzincov, budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa  požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov vždy po skončení mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal.

Vzor žiadosti o finančné prostriedky potrebné na organizáciu jazykového kurzu pre deti cudzincov je uvedený nižšie. Škola predkladá žiadosť zriaďovateľovi, ktorý zosumarizuje žiadosti za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a požiadavku zašle na regionálny úrad školskej správy.

Regionálny úrad školskej správy predloží každý mesiac do 8. dňa žiadosti zriaďovateľov o dohodovacie konanie MŠVVaŠ SR.