Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať mailom na adresu anna.gabron@russ-ba.sk, alebo na adresu katarina.blau@russ-ba.sk vo formáte Adobe Reader (*.pdf) alebo MS Office Word (*.doc, *.docx).